Qui som

El poble de Sella compta amb un vastíssim material etnològic i cultural que si no es recull i s’estudia pot caure en l’oblit. Arran d’aquest plantejament, naix la iniciativa de crear un arxiu que vaja més enllà del mer espai físic on aplegar tota aquesta informació. I és que l’Arxiu de Sella pretén consolidar-se com a col·lectiu de persones interessades en recuperar i difondre el patrimoni material i immaterial de la localitat. El propòsit d’aquest projecte, doncs, és recollir i inventariar tots aquells elements culturals que donen sentit al nostre passat i a la nostra existència com a poble mil·lenari de la serra d’Aitana.

L’interés de l’Arxiu és molt ampli, ja que abraça des de documents històrics fins a memòria oral (recollida d’entrevistes), tot passant per fotografies, manifestacions artístiques i religioses del nostre passat, inscripcions, gravats o graffitis,  així com també dites populars i d’altres mostres de material etnopoètic, onomàstic (toponímia i antroponímia), arquitectònic (arquitectura rural i urbana), esportiu (pilota valenciana i d’altres esports), etnològic (oficis, conreus i tècniques agrícoles i ramaderes tradicionals) i, en definitiva, qualsevol altra dada digna de ser recollida i estudiada.

A més, aquest espai de recuperació i estudi ha d’aprofitar, alhora, per a conscienciar els veïns i les institucions públiques i privades de la necessitat de conservar aquests béns, de vegades poc valorats o directament oblidats. Per tant, una tasca fonamental de l’Arxiu és la de la difusió, bé siga través de publicacions de caire cultural i científic, o bé mitjançant revistes de caràcter més aviat restringit, com ara les diverses publicacions locals.

Finalment, la creació de l’Arxiu possibilita l’existència d’una eina de consulta per a tots aquells que vulguen iniciar-se en la investigació de qualsevol tema relacionat amb el patrimoni del poble.

I és que un poble amb una riquesa cultural i paisatgística incalculable com és Sella necessita d’una iniciativa que implique com més gent millor.

Vos animeu a participar-hi?

Sella, octubre de 2011

 

Des de la nostra constitució, a finals de 2011, destaquem les següents activitats:

 • El present blog, amb més de 150 entrades

 

 • Les següents exposicions:
  • Els Carrers de la Memòria (2011)
  • Cent anys d’industria i comerç a Sella (2012)
  • 1920-1929. Sella en els inicis de la Modernitat (2013)
  • El Fons fotogràfic Juan B. Espasa (1926-1950) (2013)
  • La Fe, l’Esperança, la Caritat i les Bones Obres. Les escultures del Panteó (2016)
  • La Rapella. Un mas singular d’Aitana (2016)
 • Participant amb documentació local  i panells en les següents exposicions:
  • Personatges de la Marina Baixa. Segle XIX (2014)
  • Orxeta al segle XIX. Fotografies d’Ángel Llorca (2015)
  • Llapis, papers i bombes (1936-1939) (2017)

 

 • El programa de ràdio L’Arxiu de la Memòria (Cabilò Ràdio, 10 programes documentals)
 • Diferents publicacions en la revista de Festes, revista Sarrià, Benesit i altres
 • El catàleg 1920-1929. Sella en els inicis de la Modernitat (Associació d’Estudis de la Marina Baixa, 2017)

 


PDF24    Enviar el article en PDF   

Comments are closed.

Aneu a la barra d'eines