Els (bojos) primers dies de la II República

On 14 abril, 2017 by arxiver
Spread the love

Per tal de commemorar l’aniversari del 14 d’abril, ací teniu algunes dades extretes dels llibres d’actes del nostre Ajuntament. Uns documents molt importants que ara ja es troben digitalitzats a la xarxa i a l’abast de tots des de l’any 1914.

En Sella l’arribada de la República va ser, com a molts llocs d’Espanya, un dia de festa i alegria per a uns i de incerteses i pors per a altres. Fet i fet, sembla que al poble no guanyaren les eleccions els partidaris del nou règim. Per aquesta raó, les eleccions foren impugnades per estar “fundadas en coacciones y amaños realizados para burlar la voluntad del vecindario” (acta de 21 d’abril p.6), segons denunciaven a l’àmbit nacional els partits monàrquics.

Restes de tela morada afegida a una bandera d’Espanya. Amb la caiguda de la República, la tela fou arrancada (Arxiu de Sella, Fons Segona República i Guerra Civil)

La situació, un tant caòtica per l’exili d’Alfons XIII i la complexa instauració d’un nou règim, va obligar al Govern Civil a formar una Comissió Gestora en Sella, constituïda el 3 de maig per l’alcalde provisional José Tomàs Garcia Soler i dos tinents d’alcalde, Esteban Garcia Cerdà i José Giner Monerris (qui anys després es convertiria en alcalde, fins a la caiguda de la República en 1939). La Comissió va finalitzar el 13 de juny, però en poc més de trenta dies va fer un seguit d’intervencions cridaneres:

Una de les primeres coses fou pagar-li a la Banda per tocar en la festa del 14 d’abril i l’1 de maig mentre es manava buscar tela morada per les noves banderes…

Detall de l’acta corresponent al plenari del 3 de maig

També van posar llum elèctrica a l’Hospital de beneficència…

Detall de l’acta corresponent al plenari del 7 de juny

Igualment, intentaren que no es celebrara el dia del Corpus, encara que després es van retraure. I van llevar a Celestino Berenguer, qui fou alcalde amb la dictadura de Primo de Rivera, del seu lloc de “encargado del reloj público” (s’entén que era el del Campanar..); entre altres accions.

Aclarida la situació política nacional i acceptat el resultat de les eleccions, es va conformar l’ajuntament definitiu a partir dels resultats municipals: 9 regidors que votaren, amb 7 vots a favor i 3 en blanc (precisament els de la comissió gestora) al nou alcalde Pedro Ferrer Català. Així doncs José Tomàs Garcia fou alcalde accidental de la segona República a Sella, però veritablement Pere Ferrer es pot considerar com el primer alcalde republicà del poble.

Aquest fou el primer Ajuntament de la segona República. De la Comissió Gestora es mantingueren José Giner Monerris i José Tomàs Garcia Soler. Acta del plenari del 13 de juny de 1931

Restaven per davant anys molt intensos, que podeu seguir, plenari a plenari, gràcies a la digitalització de tots els llibres d’actes que queden a l’Arxiu Municipal. Que ho gaudiu…

Libro de Actas. 13 de febrer de 31 al 5 de juliol de 1934:

http://www.archivo.diputacionalicante.es/fondos_digitalizados/SELLA/9-2.PDF

 

P. Giménez Font

 

 

Comments are closed.

Aneu a la barra d'eines