CANTS DELS “AL•LELUIES” A SELLA EL DIUMENGE DE PASQUA

On 12 abril, 2020 by arxiver
Spread the love

El Diumenge de Pasqua es celebra la Resurrecció de Crist dins la religió Cristiana i Catòlica. Doncs bé, el matí del citat diumenge, en Sella i en moltes altres localitats arreu del món es celebra la processó de “L’encontre”. Al nostre poble, al voltant de les 10:30 hores (1) ix des de l’Església una processó. Es porten dos imatges: la Mare de Déu dels Dolors, amb el mantell de color blanc que reflexa el goig i l’alegria de que el seu fill ha ressuscitat (recordem que en temps de quaresma i altres períodes va de negre); i Jesús “Triomfant”, de talla menuda que es col•loca damunt del sepulcre que el Divendres Sant processiona pels carrers de Sella. Simbolitza el pas de Crist d’una vida a una altra.

Com a aspectes a tindre en conter cal parlar del recorregut de la processó i de qui acompanya a les imatges en la processó. Pel que fa al recorregut, les dos imatges van per trajectes diferents:
La Mare de Déu rodeja la Plaça Major fins arribar al capdamunt de les escales del Carrer Major; Jesús, baixa al carrer quatre cantons i puja pel carrer Major, pel carrer, fins tornar a la Plaça. Així, els recorreguts són diferents però amb l’objectiu de que les dos imatges acaben trobant-se.
Pel que fa als participants cal saber que hi ha un “Portador” de la Creu, que encapçala el recorregut de la Mare de Déu, a la que acompanyen només dones que van darrere en dos files i amb els seus ciris. A Jesús l’acompanyen els homes, el rector i els escolanets (si hi ha).

Quan les dos imatges es troben es produeix el moment més important:

Els portadors de les andes de la imatge de la Mare de Déu realitzen tres “acataments”. Els de davant baixen els barraments de les andes del muscle als braços tres vegades davant la imatge de Jesús ressuscitat al mateix temps que caminen tres passos cada vegada fins situar-se just davant les dos imatges. Seguidament, té lloc el cant de les “al•leluies” i el rector recita una oració. Les Al•leluies les canta un solista, en llatí, i responen els assistents “Al•leluia”.

Pel que fa als cantants, als últims anys ha cantat Alfonso. Alguns dels més destacats foren Celestino Berenguer i Quico “El Troset”. D’aquest últim, el seu nét Salvador Català ens contava que, ja ben malalt i amb més de 90 anys, va demanar que mentre visquera el portaren a la Plaça Major tots els Diumenges de Pasqua per poder cantar els “Al•leluies”.
La paraula al•leluia, (de l’hebreu הַלְּלוּיָה, hallelu yah, lloeu Déu), és una de les paraules més antigues de la fe monoteista i és utilitzada en la tradició judeocristiana en demostració de goig o per a donar gràcies a Déu per alguna cosa. La seua traducció literal és Lloeu el senyor! En el catolicisme cantar Al•leluia és celebrar la resurrecció de Crist i lloar Déu (2).

Musicalment es tracta d’una recitació sobre la nota Sol feta per el solista, a qui respon el poble amb unes notes descendents (fa-mi-re-do). Aquest motiu es repeteix per a cada una de les 6 frases.
Esperem l’any que vinent poder gaudir d’aquest acte novament !

David Mas Català

Notes:

(1). Antigament la processó de “L’encontre” tenia lloc quan el sol eixia, a l’alba.

(2). PÉREZ DE URBEL, Justo: Itinerario litúrgico, 1941, pàg 45

Comments are closed.

Aneu a la barra d'eines