Els primer cotxes de Sella

On 23 gener, 2021 by arxiver
Spread the love

La dècada de 1920 és recordada, entre altres moltes coses, per la construcció de les carreteres (i ponts) que permeteren l’accés de carruatges grans i vehicles motoritzats.

En aquells anys es finalitzava, després de llargues dècades d’espera, l’últim tram de la carretera de La Vila fins Alcoi (des de les Forques de Sella fins a Seguró).
Tot i això cotxes i camions foren minoritaris al poble. Fins a la dècada de 1970 no es va democratitzar el seu ús, canviant la fisonomia del poble per a sempre. Però, quins foren realment els primers vehicles a motor?
Al “Padrón del Impuesto de Patente Nacional de Circulación de Automóviles”, un document corresponent a l’any 1929, trobem la referència als primers vehicles registrats a Sella [1].

Rapella dels Senyorets, dècada de 1920. Un dels primers cotxes que van transitar per les nostres carreteres fou aquest model sense determinar (podria tractar-se dels últims Ford T o un Ford A, sense descartar altres marques com Hisparco). Imatge: Fototeca de l’Arxiu, Fons Rapella dels Senyorets (detall)

El primer cotxe és el del metge Bruno Lloret Buforn: un Ford A amb matrícula “A 2286” i 14 cavalls. “Don Bruno”, que vivia a la Plaça Major, guardava el cotxe en el “parador de Antonio Ferrer Català”. El cotxe gaudia d’un 50% de descompte en els impostos per pesar menys de 750 kg i per tractar-se del metge titular de Sella.

D’altra banda Juan Picó Pérez (que vivia al carrer “San Joaquín, 15”) tenia un camió Ford amb capacitat de càrrega d’una tona i matricula “A 1647”. El camió estava estacionat a la carretera i comptava amb una gratificació del 25% dels impostos per portar “llantas neumáticas”.

Un any abans, en 1928, Juan Ferrer Català havia donat de baixa la seua “tartana de viajeros”, moguda per cavalleries [2]. I és que venien nous temps per al transport. Sense dubte, i encara que amb retràs respecte a altre poblacions, la carretera va obrir el poble a la Modernitat.

La carretera de Relleu (actual CV-778) al seu pas per la Rapella, en el moment de la seua construcció (dècada de 1920). Aquesta carretera va permetre que arribara fins a l’esmentada finca el cotxe de la foto anterior. Imatge: Fototeca de l’Arxiu, Fons Rapella dels Senyorets

Notes:

[1] AMS. Rentas y Exacciones. Patente Nacional, “Padrón del Impuesto de Patente Nacional de Circulación de Automóviles, 1929”.
[2] AMS. Rentas y Exacciones. Contribución industrial, “Baja de contribución industrial, ejercicio 1928”.

Pablo Giménez Font

Comments are closed.

Aneu a la barra d'eines