Notícies de l’Arxiu, núm 52

Spread the love

Aprofitem aquesta secció, que acompleix les 52 edicions, per a informar de les últimes novetats quant al treball desenvolupat a l’Arxiu i aquells aspectes d’interés per al patrimoni de Sella.
Per la nostra part, cal destacar els avanços quant al procés d’inventari i classificació de fons documental, que s’han incrementat notablement.
Al respecte, incloem ací el text descriptiu que hem elaborat per al nostre blog, dins la secció “Fons Documentals”:

L’Arxiu de Sella recull i classifica tota classe de documents, en format físic o digital, que tenen a veure amb el poble i terme de Sella i voltants. S’inclouen documents visuals (fotografies i dibuixos o pintures) i àudio-visuals (gravacions d’àudio i video). Ocasionalment s’arrepleguen objectes de rellevància històrica i/o antropològica.

La classificació dels fons documental segueix els camps obligatoris de la norma ISAD(G), adaptant-se a la de l’Arxiu Municipal de Sella (Ajuntament). Una part important de l’Arxiu de Sella, no obstant això, treballa amb Fons, Fons Temàtics i Col·leccions.

Els Fons s’entenen com un conjunt de documents, de distints tipus, creat de forma natural pel treball d’institucions/associacions o persones al llarg de la seua vida. De moment disposem dels següents Fons:

 • Fons Salvador Buades Climent
 • Fons Ramón Garcia Alemany
 • Fons Estanc vell
 • Fons Casa Nova
 • Fons Rapella dels Senyorets (en procés de classificació)
 • Fons Sagnon (en procés de classificació)
 • Fons Associació Juvenil El Cabiló (en procés de classificació)

Els Fons Temàtics s’entenen com a fons artificials, generats per un conjunt de documents de distinta procedència, però que comparteixen una temàtica concreta. Normalment el componen documents de distint tipus, individuals, que no poden generar per si mateix un fons i no entren en els apartats definits per l’AMS. En els fons temàtics prima la funcionalitat. De moment, tenim classificat els següents fons temàtics, encara que hi ha molts altres a l’espera de descripció i classificació:

 • Fons T. Exèrcit
 • Fons T. Santiago Llorca
 • Fons T. Toni Giner (en procés de classificació)
 • Fons T. Festival
 • Fons T. Festes
 • Fons T. Emigració

Les Col·leccions es tracta de creacions conscients, artificials i, fins i tot, subjectives:

 • Col·lecció d’Estampetes

A l’Hemeroteca tenim un recull de retalls de premsa escrita i altres troballes fetes en distintes hemeroteques. Encara espera una classificació

La Fototeca es compon de fotografies, majoritàriament digitalitzades i provinents de donacions. Les fotografies estan classificades per la persona o família donant.

La Fonoteca i videoteca es compon de diverses gravacions enregistrades per particulars i col·lectius, en format digital

El Fons Ramón Garcia Alemany, al que li dedicarem una entrada monogràfica, ha estat una donació de gran entitat i, també, un treball de classificació i digitalització molt exigent, portat a terme per Albert Rubio. Recordem que Ramón va ser maquinista del cinema Avenida. La donació ha estat gràcies al seu fill Jaume Tomàs, a qui agraïm molt el gest i la confiança dipositada en l’Arxiu.

Novetats editorials

D’altra banda, informem de l’aparició d’una nova publicació, en tres volums, que arreplega l’obra de Dolores Cerdà, amb els seus poemes i obres de teatre realitzats durant dècades. La tia Dolores va ser una de les dones més destacades, quant a la cultura de Sella, del segle XX, gràcies a la seua capacitat creativa. Vàries generacions de xiquets i xiquetes recitaren els seus poemes i interpretaren els seus sainets i obres de teatre, bé al Palau, bé al cine o al Festival.
El llibre és una edició familiar, a càrrec de Pilar Agulló i Consol Agulló, que han tingut el detall de cedir un exemplar a l’ajuntament perquè quede en la col·lecció bibliogràfica del poble. Actualment els volums es poden consultar a la biblioteca José Ibáñez Cerdà, al fons local, encara que no es poden prestar perquè es tracta d’una edició molt limitada. Sense dubte, el recull és una gran oportunitat per a reconéixer la figura de Dolores Cerdà i l’ambient cultural de Sella, especialment des de la postguerra fins a la dècada de 1970. Moltes gràcies a Pilar i Consol per la iniciativa.

I per acabar, anunciar que, per fí, després d’haver-se anulat pel brot de Covid19 patit a Sella a desembre de 2020, es va poder presentar, al bell mig del Grup Escolar Server-Mora, el llibre de Lluis Soler “Garcia, procurador de Thous en Sella”. Ja hem escrit sobre el valor d’aquest llibre per a la nostra història i ens complau que, durant aquests mesos, moltes persones interessades pel nostre patrimoni -perquè la memòria oral i la literatura també és un patrimoni de primer ordre- ja el tenen a la seua prestatgeria. Enhorabona Lluis.

Maria Justiniano i Lluis Soler en un moment de la presentació. 10 de juliol de 2021.