Un quiosc per a la Plaça Major

Spread the love

En l’Arxiu Municipal de Sella trobem aquest interessant projecte sobre la construcció d’un quiosc de premsa en la Plaça de Jose Antonio, al costat de la font. Està datat en la dècada de 1970, però no hem pogut concretar l’any.

Ubicació del quiosc, al costat de la font. Fixeu-vos en que ja estaven presents la cabina i la bústia. El carrer Quatre Cantons apareix com “C. Ángel Mas” i el de l’Hospital s’anomenava “C. Cooperativa”. Arxiu Municipal de Sella (AMS). secció Obras-Urbanismo, 148-11.

En aquell moment, la premsa i les revistes començaven a popularitzar-se també en el món rural. En les ciutats ja era comú trobar-se aquest tipus de quioscos i Sella va voler tindre el seu, encara que mai no es va arribar a fer. Finalment l’Estanc (que als anys ’80 es va establir a la Plaça Major) va assumir aquest servei.

Detall del planol del quiosc de premsa, amb lloc per a publicitat (“Plástico iluminado interiormente con posibildad de anuncios comerciales”) AMS. Planols P-14 (3.8.4.5.)

Actualment, aquest tipus de quioscos han desaparegut en gran part de les ciutats i pobles d’Espanya. També, recentment, ho ha fet la la cabina de telèfons i la bustia de correus. I tot a causa de la revolució digital que estem vivint.

Com han canviat els temps!

Pablo Giménez