Busca les diferències!

On 27 maig, 2020 by arxiver
Spread the love

En 2003 presentarem la que, de moment, és la fotografia més antiga que tenim del poble de Sella (imatge superior). Fou realitzada en algun moment, segurament, de la dècada de 1890, pel relleuer Leopoldo Soler y Pérez.
La fotografia, posteriorment, fou utilitzada en el volum de la Província d’Alacant que Figueras Pacheco va escriure per a la Geografía del Reino de Valencia en les primeres dècades del segle XX. Aquesta còpia, amb més qualitat, l’hem presa de l’Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (Espasa, 1927).
Anys després Juan Vicente Asensi (Xoi) ens va donar una altra imatge molt semblant de la mateixa època. Vam seguir investigant fins a esbrinar que havia estat feta per l’orxetà Àngel Llorca al voltant de 1905.
El vidre original es conservava en l’arxiu històric municipal d’Orxeta, que amablement la va cedir en 2015 per a l’exposició que organitzarem en la Fira de Mostres i la làmina que van vendre la comissió de festes d’aquell any, amb un tríptic explicatiu.

Doncs bé, ara plantegem l’exercici de comparar aquestes dues imatges, separades entre si uns 10 o 20 anys. Les dues fotografies foren preses des del mateix lloc al camí reial, a prop de la bassa del Batle o Balde.

Aquesta era la imatge que es tenia de Sella abans d’endinsar-se en els seus carrers, ja que ni la carretera ni el pont de les Voltes estaven construïts. Al poble s’accedia pel Turrumpero i encara que siguen molt semblants, hi ha diferències importants.
Fixeu-vos en l’antic llavador, en les cases… hi ha diferències interessants que fan d’aquest un exercici d’observació acurada per als amants de la història.

Superior, finals del s. XIX (Leopoldo Soler y Pérez)
Inferior, principis del s. XX (Ángel Llorca)

Per a més informació:
– Pérez, M.A. y Giménez, P. (2003): “Una imagen inédita: Sella en 1895” Sella en Festes, 2003. Comissió de Festes de la Divina Aurora.
– Giménez, P. (2015): Sella en 1905. Triptic explicatiu de la fotografia d’Àngel Llorca (Comissió de Festes Divina Aurora, 2015).

Pablo Giménez Font

Comments are closed.

Aneu a la barra d'eines