El músic Blas Lician

Spread the love

Per a commemorar el dia de Santa Cecília, recordem la figura de Blas Lician, el primer músic professional que tenim documentat a Sella.

Blas Francisco Antonio Lician era de Crevillent on en 1782 es casa amb Vicenta Mas Pérez. Allí tenen un fill anomenat Blas Antonio. Possiblement, a finals del segle XVIII (pot ser entre 1799-1800), va vindre a viure a Sella, on van tindre al seu segon fill Manuel en 1800.

Bateig de Manuel Lician (Arxiu Parroquial de Sella)

En 1806 va morir a Blas, amb seixanta-cinc anys. La transcripció del document conservat al Quinque libri diu: “1 Blas Lician Cuerpo amore dei En tres de Enero año mil ochocientos y seis se dio sepultura Eclesiastica amore dei psadas las veinte y quatro horas á el cadaver de Blas Lician consorte de Vicenta Mas, el que fallecio ayer de Pulmonia y edad de sesenta y cinco años, musico de Profesion, natural de Clivillente, y vecino de esta Parroquia. Y para que conste lo certifico y firmoDr. Josef Martinez Rector”

Defunció de Blas Lician (Arxiu Parroquial de Sella)

No sabem les raons per les quals la família Lician va vindre a Sella. Crida l’atenció que, entre els dos germans, hi hagueren uns quinze anys de diferència. El fill menut, Manuel, pareix que es casa en Crevillent cap a 1822, el que fa pensar que, després de la mort del músic, els Lician segurament tornaren al seu poble d’origen, desapareixent el cognom a Sella.

Blas Lician el primer “musico de profesion” del qui tenim constància, està soterrat a l’església de Santa Anna, on els músics de la U.M. L’Aurora, el Cor i la Rondalla de Sella celebren actualment molts dels seus concerts. El 27 de novembre de 2021, amb motiu de la missa de Santa Cecilia en la que participaren el cor de la U.M. l’Aurora i la Rondalla de Sella com a orquestra de cambra, el Pare Vicent va tindre el detall d’oferir-li la missa a Blas Lician, que descansa en algun lloc de la nostra església.

Albert Rubio Rubio

Pablo Giménez Font