La col·lecció de segells de l’Arxiu

Spread the love

Els segells ha estat, durant segles, un instrument habitual per a validar documentació pública i privada. El seu estudi el realitza una disciplina, auxiliar a la història, anomenada sigil·lografia. Però el primer pas per al seu estudi és el descobriment i catalogació dels segells existents al llarg de la història. En l’Arxiu estem realitzant aquesta tasca des de fa anys, i volem ací mostrar els diferents segells relatius a Sella que hem anat recopilant. Tots ells ens conten una història i alguns -especialment els vinculats a la II República- han desaparegut i són peces úniques i desconegudes. Amb esta xicoteta mostra volem fer, també, una crida a tots aquells que puguen col·laborar enriquint la nostra col·lecció de segells exclusius de Sella.

1876. “Presidencia del Ayuntamiento”, localitzat al Archivo Histórico Nacional (cortesia d’Agustí Galiana – AEMaBa). De moment és l’unic segell del segle XIX
1933. UGT de Sella (tenim un altre localitzat a un document de 1938)
1936. “Sociedad Trabajadores de la Tierra”, superposat al de la UGT
1937-1938. (Què significa Radio Sella?)
1936. “Consejo Local de 1ª Enseñanza”. En l’escut de la República apareix un castell en volta de la Corona
1937. Consejo Municipal, amb l’escut nacional semblant a l’anterior segell
1939. Primer escut de l’ajuntament en el començament de la Dictadura de Franco
1959. Altre disseny a lèpoca franquista
Cap a 1936-1940
1951. “Delegación Local de Abastecimientos”, segell de les cartilles de racionament
Sense data. Escuela Nacional (de niñas)
1952. “Estación Telegráfica”
1980. Oficina de Correus (encara en ús)
1993. Periódico Aitana
Dos models de segell a l’Arxiu de la UM L’Aurora
2022

Pablo Giménez Font