Una lletra alternativa de l’Aurora (1906)

On 24 gener, 2015 by arxiver
Spread the love

Tot i que encara és coneguda per molta gent gran i que està arreplegada per Natividad Martínez Llorens en l’Antigor a Sella (1), aquesta lletra alternativa i jocosa del cant de l’Aurora no es conservava en la seua totalitat, el que no permetia entendre bé el context de la història que es canta.

Ara, gràcies a una donació, us presentem el text sencer que va ser recopilat per Joaquim Martí i Gadea (Balones, 1837-1920) al seu recull Trossos i mossos, o retalls de la nostra terra, de 1906

Cal llegir-la amb l’entonació de l’Aurora!

marti_gadea_aurora

L’últim fragment és una sentència escrita pel mateix Martí i Gadea. No és l’única vegada que l’autor va escriure sobre Sella: al seu conegut llibre Tipos, Modismes y Còses Rares y Curioses de la tèrra del Gè. Arreplegades y ordenades per un aficionat molt entusiasmat de tot lo d’ella, escriu sobre la Font de l’Arc o sobre la gent de Sella, i no parla precisament bé de nosaltres (2) …

En tot cas, la lletra -basada en fets reals o no- conté un valor inqüestionable, doncs demostra la rellevància -ja a les primeries del segle XX- de la nostra Aurora i les conegudes baralles entre joves dels pobles veíns, tan típiques dels dies de pasqua i de Festes.

Antonio Pérez i Pablo Giménez


Notes:

(1) Martínez Llorens, N. (2007): De l’Antigor a Sella. Alacant: Ajuntament de Sella

(2) Giménez Font, P. (2008): “Martí i Gadea (1908), un ‘amic’ de Sella”, El Cabiló

Comments are closed.

Aneu a la barra d'eines