La pesseta de Sella

On 21 novembre, 2015 by arxiver
Spread the love

Durant la Guerra Civil, la zona republicana va patir una important crisi monetària, ocasionada per la utilització de les reserves d’or, la plata de les monedes i els bitllets corrents per al finançament del conflicte. També hi hagué una forta inflació i la gent va començar a no utilitzar diners en metàl·lic davant la creixent desconfiança i el desabastiment dels comerços.

Com que no hi havia moneda corrent, es va generalitzar l’ús de “vales” o l’intercanvi (tabac i mistos, per exemple), fins que molts ajuntaments començaren a emetre moneda pròpia, per fer-la servir en les transaccions econòmiques dins del poble.

moneda_1

Arxiu Municipal de Sella (1937). Signat per l’alcalde José Giner

El Consell Municipal de Sella posà en circulació el 10 de juliol de 1937, una emissió de paper moneda amb el valor de de 50 cèntims, 1 i 2 pessetes, per un import total de 5.000 pessetes. També sembla que va emetre una moneda de deu cèntims, però mai s’ha trobat una, convertint-se en una cobdiciada peça per als estudiosos del tema.

Dels billets referits, només es té constància del d’una pesseta, localitzar en 2004 a l’Arxiu Municipal de Sella. Estava feta amb un paper especial i anava signat -per tal d’evitar falsificacions- per l’alcalde José Giner i l’interventor F. Martínez.

moneda_2

Arxiu Municipal de Sella

Però l’aventura monetària va durar només uns mesos. El paper moneda era molt fràgil i poc segur i no era ben vist pel govern de la República. A principis de 1938 el Ministeri d’Hisenda va incrementar l’emissió de moneda estatal i va obligar a retirar de la circulació la moneda pròpia.

De moment coneixem el bitllet d’una pesseta, però tal vegada existisquen encara exemplars de 50 cèntims i dues pessetes. Fins i tot de la famosa moneda local de 10 cèntims…

Esperem que en un futur puguem trobar-les per tal de conéixer un poc millor aquesta interessant història de la Guerra Civil.

José_Giner_Monerris (1)

José Giner Monerris (nascut el 1888), alcalde republicà de Sella que va signar els bitllets. Giner va estar durament represaliat després de la Guerra i va haver d’exiliar-se. La condemna incloïa una multa de 10.000 pts. i un desterrament del seu poble durant 15 anys. (Col·lecció particular de la família Giner). Arxiu de Sella. Fons República i Guerra Civil

 

Per saber-ne més, ací teniu el principal estudi que s’ha fet al voltant del tema en la província d’Alacant, amb referències al cas de Sella:

Santacreu, J.M. (1986): La crisis monetaria española de 1937. Moneda y municipios en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil Española. Alicante: Universidad de Alicante, 268 pp. Disponible en este enlace.

Vicent Olcina i Pablo Giménez

Aneu a la barra d'eines