Juan B. Guardiola: l’últim notari de Sella

On 15 octubre, 2013 by arxiver
Spread the love

Recordem l’últim notari de Sella, abans que la notaria del poble desapareguera en la segona meitat del segle XIX. 

En la segona meitat del segle XIX Sella era un poble gran que va superar els 2.000 habitants. Tanmateix, era també un poble prou, per la qual cosa comptava amb nombrosos serveis per a una població “autosuficient” en molts sentits. Entre els serveis hui desapareguts, destaca una notaria, que no sabem quan va començar però si quan es va dissoldre. Aquesta és la història del seu últim notari: Juan Bautista Guardiola.

Guardiola era un jove advocat de Callosa d’en Sarrià provinent d’una família de lletrats (son pare i el seu sogre també eren advocats). En març de 1868, amb 39 anys, va obtindre la notaria vacant de Sella (1), que havia sortit a concurs uns mesos abans (2) i va arribar al poble acompanyat de la seua dona, Camila Salazar, i la seua filla, Camila Jovita. Per la seua condició de notari, la familia Guardiola Salazar degué gaudir d’una destacada posició social en un poble on destacaven les families Giner, Cerdà o Thous. El domicili el tenia en el carrer de Més Avall nº 13, i és possible que també hi haguera la notaria, però sabem que va morir al número 5 del carrer València, potser el seu últim habitatge.

Fragment de la Gaceta de Madrid amb el nomenament de Guardiola

Fragment de La Gaceta de Madrid amb el nomenament de Guardiola

En efecte, el pobre Juan Bautista només va poder gaudir de la seua posició de notari uns pocs anys, ja que va morir repentinament un dos de gener de 1875, amb només 46 anys. Segons el metge, la causa va ser una esternàlgia (un atac al cor) i va ser un dels primers soterrats al nou cementeri de Sella (3).

Amb ell, es va acabar la notaria de Sella, i aquells que necessitaven aquest servei es van veure obligats a marxar a la Vila o a visitar  Isidro Soler, notari de Relleu i Sella durant molts anys. Soler, tio d’Eduardo Soler i Pérez, va arribar a atendre als seus clients en la fita de terme, acabada la costera de Relleu. Allà, al Racó Ample, signava els seus documents i donava fe notarial a gran nombre de compra-vendes, testaments i tràmits diversos. Va morir en 1910 i sa casa de Relleu encara es coneix com La Casa de l’Escrivà. 

Signatura notarial d'isidro Soler. Trobarem algun dia la de Guardiola?

Signatura notarial d’isidro Soler (fons documental de Sagnon de Dalt). Trobarem algun dia la de Guardiola?

No és dificil trobar documents amb el segell i signatura d’Isidro Soler, però encara no hem pogut trobar cap document notarial signat per Guardiola.

Ens ajudeu a trobar-ne algun? Fixeu-vos en les velles escriptures que tingeu per casa o en altres documents familiars de l’època. Potser així obtindrem més informació sobre l’últim notari de Sella.

Pablo Giménez Font

 

Detall de la Casa de l'Escrivà, a Relleu. Font

Detall de la Casa de l’Escrivà, habitatge d’Isidro Soler a Relleu. Font

El Racó Ample, travessat pel camí reial que uneix Sella i Relleu i on fiten els dos termes.

El Racó Ample, travessat pel camí reial que uneix Sella i Relleu i on fiten els dos termes

 

Notes:
(1) Gaceta de Madrid, 19 d’abril 1868
(2) Gaceta de Madrid, 20 de novembre de 1867
(3) Martínez Llorens, N. (1987): Sella, historia y costumbres. Alacant: Gráficas Vidal-Leuka, (p. 221)
Agraïm a Vicent Olcina les dades aportades de la Gaceta de Madrid

Trackbacks & Pings

Aneu a la barra d'eines