L’Arxiu de la Memòria: 5. Els Barrachina, rectors de Sella

La familia Barrachina, encapçalada per Mossen Jeroni, va dirigir l’església de Sella durant 62 anys, entre 1665 i 1727. Una època en la qual es consolidava una nova societat a l’ombra del Baró i baix l’advocació de la Mare de Déu del Roser. En aquest rograma ens endinsem en la foscor del passat per retrobar-nos amb la història d’aquesta important nissaga de rectors i del seu esclau Mahamet, batejat com a Tomas Jeroni de Sella en la pila batismal de la parròquia de Santa Anna.

L’arxiu de la memòria: 5é programa ▶ custom player

Aneu a la barra d'eines